מלון הרצל

מלון הרצל, הינו מלון ביזמות נומה יזמות ובניה בע"מ.
המלון עתיד להיבנות בעיר באר שבע באזור העיר העתיקה .
המלון נמצא כרגע בשלב ההיתרים .