בניית וילה במיתר

סיום בניית השלד 

סיום בניית השלד